Projecten
 

Herbestemming

 
  Projectnaam
Hoefkade

Plaats
Den Haag
       
(Klik op de afbeeldingen voor grotere foto's.)
De monumentale ‘Roomskatholieke Meisjes-school voor Lager Onderwijs’ is gebouwd omstreeks 1920. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd een gedeeltelijk gesloopt en vestigde zich in het resterende deel een bordeel. Sinds het eind van de jaren negentig stond het pand leeg. In opdracht van de gemeente Den Haag zijn de mogelijkheden onderzocht om het pand geschikt te maken voor studentenhuisvesting. Daartoe is een conditiemeting verricht. Aan de hand van een programma van eisen is een verkavelingstudie gemaakt, met als uitgangspunt dat de hoofd-opzet van het gebouw gehandhaafd blijft. Het pand biedt ruimte aan 42 studenten-wooneenheden. Na de haalbaarheidsstudie is DUWO de opdrachtgever geworden. Het gebouw biedt huisvesting aan conservatorium studenten. Om het mogelijk te maken dat er in alle ruimten geoefend kon worden op muziekinstrumenten, moest een geluidsisolatie van -/- 10 dBa worden gerealiseerd. Bijzonder hierbij is dat het geluid van binnen naar buiten eveneens moest worden geïsoleerd (in plaats van het isoleren van geluid van buiten naar binnen, zoals verkeerslawaai). De langs kapconstructie is volledig vervangen.
 
 
  Disclaimer   -   Algemene Voorwaarden  
 
 
E&F Architecten