Projecten
 

Haalbaarheidsonderzoek

 
  Projectnaam
Kanaalweg

Plaats
Delft
             
(Klik op de afbeeldingen voor grotere foto's.)
Dit haalbaarheidsonderzoek betrof een voormalige kantoorgebouw van TU Delft, voor het realiseren van 100 wooneenheden voor studenten. Daarbij legden de constructieve en bouwkundige eigenschappen van het gebouw randvoorwaarden op aan de toe te passen materialen en constructies. Door de rijk geornamenteerde gebouwen in de directe omgeving en de te ontwikkelen nieuwbouw, was onze interpretatie dat het gebouw het tijdsgewricht uit moet drukken. Het gebouw moet het intermediair vormen tussen het heden en het verleden. Er is gekozen voor een eenduidig materiaal gebruik waarin de horizontale geleding leesbaar is binnen een verticale geleding die verwijst naar de omliggende historische bebouwing. Het gebouw heeft een vroeg-industriële opzet met een architectuur die neutraal en verbindend werkt op een locatie waarin het tijdsgewricht en het wijzigen van bestemmingen tot uitdrukking worden gebracht.
 
 
  Disclaimer   -   Algemene Voorwaarden  
 
 
E&F Architecten