Bureau
 

Ontwikkelingen

 

De economische ontwikkeling leidt ertoe dat partijen in het bouwproces zich herpositioneren. Er is een verschuiving gaande van woon- naar energielasten en het belang van duurzaamheid neemt toe. De professionalisering veroorzaakt een multidisciplinaire aanpak, waarbij de architect als esthetisch specialist optreedt. Het architectenbureau moet keuzen maken in het aanbieden van specialisten. Creativiteit, professie en probleemoplossend vermogen zijn hierbij onontbeerlijk.

E&F Architecten heeft de belangrijkste keuze bij haar oprichting gemaakt. Namelijk: bestaande gebouwen, met accenten op het vlak van procesbegeleiding, conditiemetingen, haalbaarheidsonderzoeken, aanbestedingen en uitvoeringsbegeleiding.

Risicomijding leidt ertoe dat het uitvoerend bouwbedrijf in toenemende mate delen van de planvoorbereiding tot haar opdracht zal krijgen.

Renovatie, herbestemming en transformatie vragen een benadering waarbij de invloed van de woon-consument en het uitvoerende bouwbedrijf een gegeven zijn. Niet voor niets heeft E&F Architecten zich ontwikkeld als deskundige in de bestaande bouw, met een aantal deel-specialismen. Dit in combinatie met het werken binnen een keten van externe adviseurs.

Op die manier opdrachtgevers maatwerk te kunnen aanbieden, met grip op het gehele proces van planvorming en uitvoering.

 
 
  Disclaimer   -   Algemene Voorwaarden  
 
 
E&F Architecten